LTDF5 – Obstakels en tegenmaatregelen

Deel vijf gaat over ‘mogelijke obstakels‘ die je ziet om je Harada project succesvol te starten, uit te voeren en/of af te ronden. Je noteert deze weer in dezelfde vier aandachtsgebieden als bij het vorige deel: Mentaal, Vaardigheden, Gezondheid en Leven.

Wellicht kun je een aantal van de zaken die je in het vorige deel neerzette nu als ‘mogelijk obstakel’ invullen. Waarschijnlijk past dit niet één op één. Je hebt waarschijnlijk specifieke zaken die je als obstakel ziet om dìt specifieke doel te gaan halen.

Hoopvol is dat je bij ieder ‘mogelijk obstakel’ nu ook Tegenmaatregelen gaat opschrijven.
Wat ga je concreet doen om het obstakel te ‘neutraliseren’? Wat kun je verzinnen? Heb je hulp daarbij nodig en zo ja wat en van wie?
Dat soort zaken.

Weer een voorbeeld van hoe dit er op mijn eerste formulier uitzag:

Ik was op het moment dat ik dit opschreef nog niet echt bezig met ‘hulp vragen’ bij de tegenmaatregelen. Wat ik wèl me nog kan herinneren is dat het opschrijven al een soort van ‘opluchting’ gaf: blijkbaar kon ik óók dingen bedenken om de zaken die ik als ‘apen en beren op de weg’ zag, te omzeilen, te neutraliseren, weg te nemen. Veel van de zaken die ik hier opschreef zijn een vast onderdeel van mijn leven geworden. Ze hielpen toen, ze helpen nu nog.