Harada-methode

Deze training zal ingaan op de Harada-methode. De Harada-methode – genoemd naar de bedenker, de Japanner Takashi Harada- is er op gericht je ‘zelfstuderendheid’ te vergroten.
In de training gaan we eerst aan de slag -bij ‘Introductie Harada’- met een introductie in de methode en met een tweetal oefeningen. Deze oefeningen geven je een ‘mindset’ over hoe je zèlf met de methode bezig gaat.

In het tweede deel van de training ‘Zet je Doel’ gaan we omschrijven wèlk doel je wil gaan halen in de komende 2-3 maanden. Je krijgt het hier een van de ‘templates’ die door Harada zijn ontwikkeld. Door het invullen van het ‘Lange Termijn Doel formulier’ maak je doel duidelijk voor jezelf, en geef je jezelf inzicht in succesfactoren om dit doel te halen. De stap-voor-stap uitleg helpt je bij het snappen en invullen van dit formulier.

Daarna, in ‘ Werk je activiteiten uit’ ga je aan de slag met het ’64-taken formulier’. Hierin ga je vastleggen op welke manier je je doel vorm gaat geven. Je beschrijft -na de stap-voor-stap uitleg- de acties en routines die daarvoor nodig zijn.

Het ‘Lange Termijn Doel formulier’ en ’64-taken formulier’ dat je het gemaakt, kun je door je coach laten controleren op logisch zijn en op compleet zijn. Verwacht kritische vragen!

Het laatste deel van de training, dat ‘Dagelijkse activiteiten’ heet, legt je twee hulpmiddelen/tools uit die je iedere dag gaat gebruiken om zelfsturendheid te gaan aanleren of te vergroten. Opbouwen van een bepaalde mate van discipline hoort hier ook bij. Men zegt wel eens ‘No pain, No gain’, en dat gaat wellicht voor jou op voor wat betreft het ‘discipline’ stuk. Ook de resultaten van de oefeningen in dit deel stuur je naar je coach voor een feedback ronde.

Het uiteindelijk doel van de training is dat jij op gestructureerde wijze je gekozen doel gaat halen. En door dat te doen met deze training krijg je meteen alle tools en informatie om na het eerste doel zelfstandig verder te gaan, ook voor volgende doelen.

Voor deze cursus is het enorm aanbevolen ook het boek over de Harada-methode aan te schaffen. ISBN 123123123123 “De Harada methode” door Takashi Harada en Norman Bodek. Vertaald door Jim Lippens, mijn Harada-coach!

Is het tot zover allemaal helder? Heb je een beetje indruk van hoe deze vorm van opleiding in elkaar steekt?
Start dan zo de Proefquiz om een idee te krijgen van de manier van toetsen/quizzen.

Tenslotte kun je je -als het geheel je wat lijkt- inschrijven voor de training. Na inschrijving (en betaling) kun je direct door met de training zelf!
Het lijkt me leuk je -na de quiz- aan de ‘andere kant’ van de aanmeldknop te zien!