64T1 – Eén aandachtsgebied

Het 64-taken Formulier is verdeeld in acht vlakken (A-H),
Ieder vlak heeft een ‘middenvak’ en acht vakken er omheen.
Hieronder zie je vlak A metde vakken A1 tot en met A8.

Hoe vul je dit in?

In het vorige topic heb ik het er al even over gehad: je gaat brainstormen om uiteindelijk acht aandachtsgebieden te hebben.
Aandachtsgebieden, wat zijn dat nou weer?

Het zijn ‘deelfocusgebieden’, clusters van acties die je nodig gaat hebben om je doel te halen.
Ze kunnen van alles zijn. Paar voorbeelden?
Gezondheid, zelfontplooing, randvoorwaardelijke zaken voor je doel, familie en gezin, Acties voor je doel.
Etcetera.

Belangrijk is dat de aandachtsgebieden ‘in evenwicht’ zijn. In balans zelfs waar mogelijk.
Het kan namelijk niet zo zijn dat je bijvoorbeeld de komende twee/drie maanden alleen focus hebt op de concrete acties die nodig zijn om je doel te halen, zònder aandacht te geven aan een goede gezondheid of je familie en vrienden te zien.

Je houdt het langer vol als er balans/evenwicht is tussen de aandachtsgebieden.

In mijn eerste versie van het 64-taken Formulier had ik een belangrijk item vergeten. Als zelfstandig professional moet ik ook aan ‘sales en marketing’ doen om mijn eigen orderportefeuille gevuld te houden. Ik had niets in mijn 64-taken Formulier opgenomen op dit aandachtsgebied,
En dan kom je later -bij de dagelijkse acties- tot de conclusie dat je dingen wil/moet doen die nergens op je 64-taken Formulier staan. Dat is dan weer niet de bedoeling; focus zou moeten liggen op alleen dìe dingen die je zelf genoteerd hebt. Het voelde enorm uit balans.
Mijn oplossing na een paar weken onbalans: 64-taken formulier aanpassen. Twee aandachtsgebieden samenvoegen om zo ‘ruimte’ te maken voor een aandachtsgebied voor ‘Sales en Marketing’.
De balans voelde nu goed, En de ‘flow’ der dingen begon te komen.

Mijn les: Het is prima iets aan te passen in je formulier mits het is uit gevoelde onbalans en niet omdat het ‘moeilijk’ is uit te voeren.