De Routine Checklijst – Intro

Een van de krachtige zaken die je nodig hebt om je doel te halen, is het opbouwen van routines. In de video hieronder zie je hoe de ‘Routine Checklijst’ je helpt deze routines op te bouwen.
Routines zijn activiteiten die je zéér regelmatig doet. Daarbij moet je denken aan enkele keren per dag (bijvoorbeeld ‘tanden poetsen’) tot minimaal één keer per twee weken. Activiteiten die je minder dan één maal per twee weken doet tellen niet als routine.

Routines en regelmaat zijn de basis van de structuur die de meeste mensen goed kunnen gebruiken. Voor sommige mensen klinkt ‘structuur in je leven’ als iets beklemmends. Als iets dat je beperkt. Of zelfs als iets dat benauwend kan werken. Ik zie structuur juist als iets dat helpt. Door structuur te hebben en te volgen hoef je over een aantal zaken niet meer na te denken. Daarmee maak je ruimte in je hoofd, in je leven om over andere zaken na te denken en andere activiteiten in de tijd te doen die je beschikbaar hebt.


Denk bijvoorbeeld eens na over iets ‘simpels’ als jezelf aankleden. Als je over iedere stap in dat proces moet nadenken, iedere keer moet besluiten of je éérst je hoofd of eerst je linkerarm of eerst je rechterarm door het gat van je T-shirt moet doen, dan kost dat enorm veel tijd. Doordat je op gegeven moment een ‘routine’ hebt aangeleerd voor ‘T-shirt aantrekken’ gaat het veel sneller. Klein nadeel is wèl dat het lastig is een aangeleerde routine éénmalig te doorbreken. Probeer je jas maar eens aan te trekken met de ‘andere’ arm eerst.

De video hieronder gaat over het invullen van de ‘Routine Checklijst’. Dat is de laatste van de formulieren waar je in deze training mee leert werken.

De Routine Checklijst is het laatste, maar naar mijn idee wel een belangrijk formulier.

Het maakt je voortgang op het gebruik van je routines heel duidelijk en inzichtelijk. Het is de bedoeling dat je dagelijks bijhoudt hoe het met de routines is gegaan.

Met behulp van dit formulier ga je je dagelijkse (en iets minder frequente) routines opvolgen. Iedere keer dat je aan het invullen bent, kun je 1-tjes neerzetten op moment dat je een bepaalde routine die dag gedaan hebt. En ieder 1-tje dat je neerzet geeft even een kort ‘geluksmomentje’. Toegegeven: het zijn kleine momentjes. Maar vele kleintjes… Juist. Vele kleintjes zorgen dat je je doel gaat halen!

Heb je het formulier al bekeken? Dan is nu het moment aangebroken om het voor de eerste keer te gaan gebruiken!

Zoals je in de video hebt gezien maak je een formulier per maand. Maar.. wacht niet op het begin van de nieuwe maand om te starten! Je kan ieder moment beginnen met nieuwe routines in je dagelijks leven inbrengen.

Ik heb een keer een cursist gehad die tijdens de zomervakantie de Routine Checklijst niet gebruikte. Hij had tenslotte ‘vakantie‘. Jùist een uitgelezen moment om er vol voor te gaan, zou ik zeggen. Maar de cursist zag het anders…
Het is wel ‘zelfsturend’, maar het lijkt me niet dat je met deze aanpak je doelen gaat halen.

Klaarmaken voor het eerste gebruik

Een van de belangrijke zaken voor het halen van je doelen is het opbouwen van discipline en structuur in je dagelijkse zaken. Als zaken een routine worden hoef je dáár in ieder geval niet meer over na te denken.
Je hebt in je 64-Taken Formulier een aantal routines neergezet. Activiteiten die je zeer regelmatig uitvoert. Dagelijks, één keer in de twee dagen tot een minimum van één keer in de twee weken, De routines die je toen hebt neergezet ga je nu in je dag inpassen.
Zet om te beginnen alle routines op een lijst en sorteer ze op hoevaak je ze wil gaan doen. Routine met de hoogste frequentie bovenaan.
Pak ook je Lange Termijn Doel Formulier er even bij. Je hebt van dit formulier je ‘Dienst voor het gezin’ en ‘Dienst voor het werk/de samenleving’ nodig.

Dan open je de Routine Checklijst:

Begin met het invullen van je naam en de maand. Bedenk ook alvast een ‘doelpercentage’ en vul dat in. Dit is het percentage ‘gehaalde routines na een maand’ dat je jejzelf nu ten doel stelt. Het is voor je eerste maand een goed idee niet te hoog te starten. Maar zeker niet te laag. Denk aan ergens tussen de 70% en 85% om mee te starten, Het percentage is dan ambitieus genoeg om er voor te willen gaan en nog steeds realistisch zodat niet bij het starten van de maand de moed je al in de schoenen zinkt.
Vul de twee diensten in, de dienst voor thuis/gezin en de dienst voor het werk.
Dan kun je de lijst met routines gebruiken om de Routines in de lijst te vullen. Zet in elk vakje een korte omschrijving van de routine èn de frequentie van die routine. Noteer per Routine wat je doel voor die maand is. Voor dagelijkse routines is het je doel vanzelfsprekend het aantal dagen van die maand. Heeft een Routine een lagere frequentie, dan bepaal je hoevaak die frequentie in de maand past.

In principe noteer je de belangrijkste 10 routines. Je hebt een uitloopmogelijkheid naar 12. Hou het daarbij!

Een van mijn cursisten kwam er niet meer uit. Ze wilde alle routines die ze had genoteerd goed en zorgvuldig uitvoeren. Een loffelijk streven! Maar het bleek dat ze daardoor bijna nergens anders meer aan toe kwam. Toen ze hier een vraag over stelde was mijn wedervraag: “Hoeveel routines heb je eigenlijk?”. Ik schrok toen ze vertelde iedere dag zevenentwintig routines uit te voeren. Op haar niveau van kwaliteit. Vanzelfsprekend heb ik haar aangeraden drastisch te snijden in de routines. Ze kwam daarna op 11 uit. Na een weekje kreeg ik weer een berichtje van haar, Ze meldde dat de structuur nog steeds goed werkte, èn dat ze nu ook aan andere dingen toe kwam,

Hierboven zie je een ingevuld voorbeeld. Doelen staan bij mij in dit stukje allemaal op 31 keer. Lager in de lijst wordt het doel ook lager omdat de frquentie lager is.

Na het invullen van deze velden is de Routine Checklijst compleet om te gaan gebruiken. Hoe je het formulier gebruikt vertel ik in de volgende topic ‘RC1 – Dagelijks gebruik’.