De Routine Checklijst

Een van de krachtige zaken die je nodig hebt om je doel te halen, is het opbouwen van routines. In de video hieronder zie je hoe de ‘Routine Checklijst’ je helpt deze routines op te bouwen.
Routines zijn activiteiten die je zéér regelmatig doet. Daarbij moet je denken aan enkele keren per dag (bijvoorbeeld ‘tanden poetsen’) tot minimaal één keer per twee weken. Activiteiten die je minder dan één maal per twee weken doet tellen niet als routine.

Routines en regelmaat zijn de basis van de structuur die de meeste mensen goed kunnen gebruiken. Voor sommige mensen klinkt ‘structuur in je leven’ als iets beklemmends. Als iets dat je beperkt. Of zelfs als iets dat benauwend kan werken. Ik zie structuur juist als iets dat helpt. Door structuur te hebben en te volgen hoef je over een aantal zaken niet meer na te denken. Daarmee maak je ruimte in je hoofd, in je leven om over andere zaken na te denken en andere activiteiten in de tijd te doen die je beschikbaar hebt.


Denk bijvoorbeeld eens na over iets ‘simpels’ als jezelf aankleden. Als je over iedere stap in dat proces moet nadenken, iedere keer moet besluiten of je éérst je hoofd of eerst je linkerarm of eerst je rechterarm door het gat van je T-shirt moet doen, dan kost dat enorm veel tijd. Doordat je op gegeven moment een ‘routine’ hebt aangeleerd voor ‘T-shirt aantrekken’ gaat het veel sneller. Klein nadeel is wèl dat het lastig is een aangeleerde routine éénmalig te doorbreken. Probeer je jas maar eens aan te trekken met de ‘andere’ arm eerst.

De video hieronder gaat over het invullen van de ‘Routine Checklijst’. Dat is de laatste van de formulieren waar je in deze training mee leert werken.

De Routine Checklijst is het laatste, maar naar mijn idee wel een belangrijk formulier.

Het maakt je voortgang op het gebruik van je routines heel duidelijk en inzichtelijk. Het is de bedoeling dat je dagelijks bijhoudt hoe het met de routines is gegaan.

Met behulp van dit formulier ga je je dagelijkse (en iets minder frequente) routines opvolgen. Iedere keer dat je aan het invullen bent, kun je 1-tjes neerzetten op moment dat je een bepaalde routine die dag gedaan hebt. En ieder ééntje dat je neerzet geeft even een kort ‘geluksmomentje’. Toegegeven: het zijn kleine momentjes. Maar vele kleintjes… Juist. Vele kleintjes zorgen dat je je doel gaat halen!

Heb je het formulier al bekeken? Dan is nu het moment aangebroken om het voor de eerste keer te gaan gebruiken!

Zoals je in de video hebt gezien maak je een formulier per maand. Maar.. wacht niet op het begin van de nieuwe maand om te starten! Je kan ieder moment beginnen met nieuwe routines in je dagelijks leven inbrengen.

Ik heb een keer een cursist gehad die tijdens de zomervakantie de Routine Checklijst niet gebruikte. Hij had tenslotte ‘vakantie‘.
Jùist een uitgelezen moment om er vol voor te gaan, zou ik zeggen. Maar de cursist zag het anders…
Het is wel ‘zelfsturend’, maar het lijkt me niet dat je met deze aanpak je doelen gaat halen.

Ik zie graag je eerste ‘Routine Checklijst’ om er een blik op te kunnen werpen. Heb je specifieke vragen, zet die er dan bij!